Mặt nạ mộc cho các bé có thể thỏa sức sáng tạo, tập vẽ tập tô màu.